02. Телескопични подпори – осигуряват стабилност за кофража

Каква е функцията на телескопичните подпори в кофражната система?

Телескопична подпора

Телескопични подпори – използват се за подпиране на дървените трегери. Предлага се голямо разнообразие от телескопични подпори с различна носимоспособност и работна дължина до 5.5м. Гарантират стабилност на кофража и точно нивелиране на кофражната форма. Предлаганите телескопични подпори спомагат за бързото и лесно монтиране и демонтиране на кофражните форми, стабилност на кофража, бърза и прецизна нивелация

Други наименования на телескопичните подпори

Греди и телескопични подпори

Могат да бъдат срещнати с наименованието шпризи.