01. Кофраж – елементи

Кои са съставните части на кофражната система?

Кофражните системи изпълняват важна роля в строителството –  придават форма на бетона, който се излива за направата на стени, плочи, колони и други.

Желязо

 •  За армиране на бетонните плочи и колони се използва желязо. То може да бъде под формата на: оребрени пръти (№-ра), № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25  с различна дължина; под формата на заварени мрежи – с различни размери на заварените пръчки: ф4,ф6,ф8 и различен растер между тях;  кангали – снопове гладко желязо – ф 6.5мм, 8мм, 10мм, 12мм и 14мм. Машини за арматурна заварени мрежизаготовка –бигляр –  предназначена е за огъване на арматурното желязо под определен ъгъл и получаване кангалина т.нар. бигли –най-често с правоъгълна форма – използват се за „прихващане” около арматурните пръти при армиране на колони. Кангалите и прътите (№-та) на 12м са сурово желязо, а всяко рязанo на по-малка дължина от 12м или огънато желязо се води заготовка.Заготовката по принцип е по-скъпа от суровото желязо, защото има оскъпяване от рязането.

Тел

 • За връзване на желязото се използва тел: арматурна или кофражна. Арматурната е по-тънка и по-мека, което й позволява да се огъва по-лесно, а кофражната е по-дебела и по-здрава.

Найлон

 • При наливане на основи след подравняването на повърхността много често се използва найлон, който се застила по цялата площ, за да изолира желязото от земята. След това се слагат т.н. фиксатори, върху които се поставя желязото.

Фиксатори

 • Фиксатори за бетон биват три основни вида : лентови (линейни), кръгли и фиксатори за тежки натоварвания.
Линеен фиксатор

                  Лентов фиксатор –  непрекъснат пластмасов фиксатор с дължина най-често 200 см (80”), предназначен за поддържане на долна армировка в окачени плочи. Осигурява добра устойчивост и има отлични характеристики на сцепление с бетона. Особено подходящ за употреба върху метална обвивка. Най-често използваните лентови фиксатори са с височина 15мм, 20мм, 25мм и 30мм.

 Трябва да се отбележи, че с оглед изискванията за видимия бетон, линейния фиксатор е подходящ за използване при тавански плочи, при определени условия. Неправилната употреба при полагането може да причини малки пукнатини в по-тънките сглобяеми елементи.

Пластмасови фиксатори за колони

Пластмасови фиксатори за колони

Кръглите пластмасови фиксатори се използват при армирането на колони. Има универсална употреба. С “езичета” за здраво и сигурно прикачване, позволяващи употреба при най-различни диаметри на армировъчните пръти. Широката контактна повърхност и опорните детайли увеличават капацитета на товароносимост и предотвратяват преобръщане. Отворената конструкция на фиксатора не възпрепятства изливането на бетона и осигурява добро сцепление. Има минимален контакт с кофража.

Кофраж за плочи

Елементите на кофража за плочи са:

 1. Хидрофобен шперплат – водоустойчив шперплат, произвежда се от различна дървесина с лепилна връзка фенол-формалдехидна смола, която му придава висока водоустойчивост и гарантира защита от атмосферни влияния и микроорганизми.
 1. Дървени трегери (греди) – кофражни греди с двойно Т-образно сечение и са основен елемент при изграждането на хоризонтални и вертикални кофражи. Поставят се на телескопични подпори под хидрофобния шперплат или трислойните платна за да ги задържат. Защитната метална планка от поцинкован Е-профил предпазва от спукване и разцепване при падане или изпускане на гредите.
 2.  Телескопични подпори – използват се за подпиране на дървените трегери. Гарантират стабилност на кофража и точно нивелиране на кофражната форма. 
 3.  Триноги – стойки за телескопичните подпори. Има два вида: боядисани или поцинковани.
 4. Вилици (глави) – служат за захващане на трегерите – монтират се на горния край на телескопичните подпори.

Метален кофраж за плочи.Метален кофраж

 • Метални платна – вече все по-рядко се използват в направата на кофраж на сгради и обекти. Недостатъците им са, че са тежки, с много малки размери и са трудни за експлоатация. Размерите им са стандартни с дължина 1000мм и широчина 500мм.
 • Лек метален кофраж за плочи – основните елементи са модулни стоманени платна с размери от 1000х1000 мм до 500х2500 мм. За направа на хоризонтални конструктивни елементи като плочи, греди към плочи, еркери и други такива. Теглото на елементите позволява работа на ръка без подемно средство.

     Платната се подпират с телескопични подпори. Системата е разработена със самоносещи платна така , че да се елиминира носещата гредова скара от надлъжни и напречни профили. Отделните платна се свързват с клинове и щифтове, а на около 30 % от телескопичните подпори се поставят т.нар. триноги с цел общото укрепване на подпорната конструкция и безопасно монтиране на кофражните платна. Голямата универсалност на кофража, високата производителност при кофриране, както и многократната му ползваемост го правят особено привлекателен за строителите.