02. Защо да използваме хидрофобен шперплат?

Предимства и характеристики на хидрофобен шперплат

Използването на водоустойчив шперплат води до високо качество на повърхността на бетона. Едно от основните предимства на платната е физико-механичната издръжливост и устойчивостта срещу влага и триене. Поради тази причина риска от набъбване е много малък. Хидрофобният шперплат е улеснение за строителя, той се почиства лесно и е готов за последваща употреба, а ако се спазват инструкциите за съхранение и ползване, шперплата може да се използва многократно. Друго негово предимство е стабилността по отношение на размерите. Поради тази причина се постига икономия на работна сила при изграждане на кофраж.

Технически характеристики на хидрофобен шперплат:

  • Обемно тегло – 560 кг/куб.м.
  • Модул на еластичност при огъване:

–  Успоредно на дървесните влакна – 6990 N/mm2

– Перпендикулярно на дървесните влакна – 6350 N/mm2

  • Съпротивление при огъване:

–  Успоредно на дървесните влакна – 42,4 N/mm2

– Перпендикулярно на дървесните влакна – 35,1 N/mm2

Размери:

  • Дължина: 2500/2440 мм
  • Широчина: 1250/1220 мм
  • Дебелина: 18  – 21 мм
  • Допустими отклонения от номиналната дебелина ± 0,5 мм