Шперплат

Категория: Кофраж

01. Кофраж – елементи

Кои са съставните части на кофражната система?

Кофражните системи изпълняват важна роля в строителството –  придават форма на бетона, който се излива за направата на стени, плочи, колони и други.

Желязо

оребрени пръти

  •  За армиране на бетонните плочи и колони се използва желязо. То може да бъде под формата на: оребрени пръти (№-ра), № 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25  с различна дължина; под формата на заварени мрежи – с различни размери на заварените пръчки: ф4,ф6,ф8 и различен растер между тях;  кангали – снопове гладко желязо – ф 6.5мм, 8мм, 10мм, 12мм и 14мм. Машини за арматурна заварени мрежизаготовка –бигляр –  предназначена е за огъване на арматурното желязо под определен ъгъл и получаване кангалина т.нар. бигли –най-често с правоъгълна форма – използват се за „прихващане” около арматурните пръти при армиране на колони. Кангалите и прътите (№-та) на 12м са сурово желязо, а всяко рязанo на по-малка дължина от 12м или огънато желязо се води заготовка.Заготовката по принцип е по-скъпа от суровото желязо, защото има оскъпяване от рязането.

Още…

02. Телескопични подпори – осигуряват стабилност за кофража

Каква е функцията на телескопичните подпори в кофражната система?

Телескопична подпора

Телескопични подпори – използват се за подпиране на дървените трегери. Предлага се голямо разнообразие от телескопични подпори с различна носимоспособност и работна дължина до 5.5м. Гарантират стабилност на кофража и точно нивелиране на кофражната форма. Предлаганите телескопични подпори спомагат за бързото и лесно монтиране и демонтиране на кофражните форми, стабилност на кофража, бърза и прецизна нивелация

Други наименования на телескопичните подпори

Могат да бъдат срещнати с наименованието шпризи.Греди и телескопични подпори

03. Трегери – приложението им в кофражната система

За какво служат трегерите в кофражната система?

Ролята на кофражните конструкции в строителството е да се придаде форма на бетона, който се излива за направата на стени, плочи, колони и други елементи на строителното съоръжение.

 Дървени трегери (греди) – кофражни греди с двойно Т-образно сечение и са основен елемент при Трегериизграждането на хоризонтални и вертикални кофражи. Поставят се на телескопични подпори под хидрофобния шперплат или трислойните платна за да ги задържат.

Характеристика и особености

Също както трислойните платна са изградени от висококачествена иглолистна дървесина – изсушена и импрегнирана т.е. покрити със синтетична смола за да бъдат водоустойчиви. Удобство при тях е, че са изработени с различни дължини, което позволява рационални и лесно кофриране на различни по форма плочи. Защитната метална планка от поцинкован Е-профил  предпазва от спукване и разцепване при падане или изпускане на гредите.Дървени трегери (греди)

05. 4 стъпки до сглобяване на кофражната система за плоча

Последователността на сглобяване на кофражната система за плоча се състои в 4 основни стъпки :

 

1) Монтаж на поддържащите греди (трегери) и телескопичните подпори. Стабилизиране на конструкцията с триноги.Първа стъпка Още…